Cennik

Badanie lateralizacji i uwagi słuchowej kwalifikujące do terapii Tomatisa 150zł
Badanie kontrolne po każdym kolejnym etapie terapii Tomatisa 50zł
Terapia metodą Tomatisa®* I etap 13-14 dni po 1-2 godz. dziennie 1155-1430zł
II etap 13 dni po 2 godz. dziennie 1430zł
III etap 13 dni po 2 godz. dziennie 1430zł
Terapia integracji sensorycznej 60 min. 100zł
Diagnoza integracji sensorycznej.
  • - wywiad z rodzicem
  • - obserwacja dziecka
  • - omówienie diagnozy otrzymanej w formie pisemnej
300zł
Forbrain® 30 min. 45zł
Terapia pedagogiczna 60 min. 90zł

*Czas doboru stymulacji uzależniony od indywidualnych predyspozycji pacjenta.