Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone niekonwencjonalnymi metodami.

Praca z dzieckiem opiera się na korygowaniu zaburzeń poprzez:
  • - usprawnienie analizatora słuchowego, nauka czytania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain®
  • - usprawnienie analizatora wzrokowego - ćwiczenia z zakresu ortoptyki -wspomaganie pracy oczu i mózgu
  • - odpowiednie stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych z elementami integracji sensorycznej (integracja odruchów, terapia ręki itd)

Dla każdego dziecka dobierany jest indywidualny program terapeutyczny i indywidualne metody pracy dydaktycznej.

Terapia poprzedzona jest badaniem pedagogicznym realizowanym zazwyczaj w czasie dwóch spotkań.

Warto skorzystać z terapii, jeżeli:

Występują nieprawidłowości i opóźnienia rozwojowe (dziecko nie osiąga dojrzałości przewidzianej dla normy wiekowej – w tym dojrzałości przedszkolnej i szkolnej)

  • - widoczne są braki osiągnięć w nauce, niepowodzenia zazwyczaj wiążące się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych
  • - występuje potrzeba stymulacji i usprawnienia funkcji psychomotorycznych
  • - konieczne jest wyrównanie braków w podstawowych umiejętnościach
Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka. 
Zapraszamy na konsultację.