Skip to main content

Cennik

Start -> Cennik

Neurologopedia

Konsultacja neurologopedyczna
40 min
220 zł
Terapia neurologopedyczna - 30 minut
30 min
100 zł
Terapia neurologopedyczna - 45 minut
45 min
120 zł
Terapia neurologopedyczna - 60 minut
60 min
150 zł
Masaż miofunkcjonalny
15 min
50 zł
Masaż miofunkcjonalny
30 min
100 zł
Opinia pisemna (neurologopedia)
80 zł

Trening Słuchowy

Badanie przetwarzania słuchowego
90 min
320 zł
Trening słuchowy Johansena - badanie pełne
90 min
320 zł
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza z audiogramem
60 min
220 zł
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza bez audiogramu
90 min
140 zł
Trening słuchowy Johansena - opinia pisemna
80 zł
Neuroflow - diagnoza
90 min
290 zł
Neuroflow - rediagnoza
40 min
260 zł
Neuroflow - etap I treningu
370 zł
Neuroflow - etap II treningu
360 zł
Neuroflow - etap III treningu
350 zł
Neuroflow - etap IV treningu
340 zł

Integracja Sensoryczna

Diagnoza Integracji Sensorycznej - 3 wizyty

3x 50 min

450 zł
Konsultacja Integracji Sensorycznej
50 min
220 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
50 min
130 zł
Opinia pisemna (integracja sensoryczna)
80 zł
Terapia ręki Diagnoza
50 min
350zł za dwa spotkania + opinia pisemna 150zł
Terapia ręki Terapia
50 min
130 zł
ADOS ( 3 spotkania)
3 spotkania (wywiad z rodzicem , ADOS, omówienie diagnozy)
1000 zł

Ortoptyka

Diagnoza ortoptyczna
50 min
180 zł
Terapia ortoptyczna
30 min
90 zł
Terapia ortoptyczna - 2 osoby
30 min
140 zł

Fizjoterapia

Konsultacja fizjoterapeutyczna
50 min
220 zł
Fizjoterapia
50 min
130 zł
Masaż leczniczy
50 min
150 zł
Terapia wad postawy wg FITS - dzieci (50min.)
50 min
130 zł
Fizjoterapia z elementami Integracji Sensorycznej
50 min
130 zł
Kinezjotaping
30 min
60 zł

Psychologia

Konsultacja psychologa
50 min
160 zł
Konsultacja pedagogiczna
50 min
130 zł