Terapeuci

Start -> O nas

Paulina Adamczyk

Neurologopeda

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że język jest żywy, ciągle się zmienia i nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCS w Lublinie. Dopełnieniem studiów stały się również szkolenia i superwizje z zakresu terapii słuchowej metodą Johansena IAS. Od kilku lat zajmuję się słuchową terapią dzieci i dorosłych metodą Johansena IAS. Jestem również neurologopedą i pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam
 • Certyfikowany kurs terapii Johansena IAS
 • Szkolenie z zakresu narzędzia M-CHAT-R odnoszącego się do wczesnego wykrywania autyzmu
 • Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia neurologopedyczna w zakresie wczesnych funkcji orofacjalnych noworodków i niemowląt
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i  sensorycznych u dzieci
 • Warsztaty masażu logopedycznego prowadzone przez Annę Regner
 • Kurs – Wykorzystanie elementów metody Verbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.1
 • Warsztaty masażu twarzy
 • Kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania
 • Kurs języka migowego I., II. i III. stopnia
Ciągle poszerzam swoją wiedzę w zakresie terapii logopedycznej i terapii metodą Johansena, ponieważ moja praca stała się moją życiową pasją. 

Agnieszka Zielkowska

Neurologopeda

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w WSKIMS im. Jerzego Gedroycia w Warszawie, na wydziale logopedii i neurolopopedii.
Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię po udarach i wylewach oraz terapię jąkania. Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz w masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjonalną.

Anna Sochan

Terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta, masażysta

Przebyłam kilkuletnie praktyki w zakresie fizjoterapii. Dysponuję szerokim zakresem umiejętności w masażu, fizykoterapii oraz kinezyterapii. Pracuję również w przedszkolu terapeutycznym jako terapeuta integracji sensorycznej i fizjoterapeuta. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi (Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym im. „Dzieci Warszawy”, Centrum Rehabilitacji „Dajemy Zdrowie”, Możesz Więcej. Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym, Klinika Sonabello). Jestem w trakcie kursu: Diagnostyka i terapia skolioz wg Metod FITS.

Dominik

Dyplomowany fizjoterapeuta, specjalista wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży, a także fizjoterapii ortopedycznej i onkologicznej

Dominik swoje doświadczenie zdobywał pracując na oddziałach onkologicznych oraz ortopedycznych. Podczas rehabilitacji patrzy na pacjenta holistycznie, leczy przyczynę, a nie skutek.
Jeśli jesteś w trakcie lub po terapii onkologicznej to właśnie Dominik pomoże Tobie wrócić do sprawności.
Prowadzi terapię urazów tkanek miękkich, bólu kręgosłupa i głowy, urazów ortopedycznych i obrzęków wykorzystując metody takie jak m.in. igłoterapię, terapię manualną oraz Flossing.
Jeżeli Twoje dziecko ma problem z nieprawidłową postawą to Dominik przeprowadza konsultację i zabiegi, gdzie wykorzystywana jest terapia FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Wad Postawy i Skolioz).

Monika Ścibek

Pedagog, terapeuta SI

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki oraz terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika specjalna - terapia pedagogiczna oraz absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego na kierunku Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studia podyplomowe z zakresu Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia. Odbyła wiele szkoleń w zakresie wspomagania dziecka ze spektrum. Ustawicznie kształci się kończąc różnorodne szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem.
Posiada ponad 8 –letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz o nieharmonijnym rozwoju.
Doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolach integracyjnych z dziećmi ze spektrum autyzmu, z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju.
W swojej pracy stawia na kreatywność, śmiech, różnorodność zabaw i zadań. Niezwykle ważna jest dla niej relacja z dzieckiem, dzięki której poczuje się ono bezpiecznie, komfortowo, co stworzy przestrzeń na pracę nad swoimi trudnościami i wzmocni jego mocne strony.

Aleksandra Wasilewska

Psycholog

Opis w przygotowaniu

Patrycja Zdrojewska

Psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS o specjalności psychologia kliniczna. Swoją drogę zawodową związałam z pracą z dziećmi oraz z młodzieżą, ponieważ lubię odkrywać ich potencjał, patrzeć jak się rozwijają i odkrywają siebie. W życiu kieruję się podejściem, że nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze można znaleźć drogę, aby osiągnąć wyznaczony cel, co też przekładam na pracę z dziećmi i młodzieżą.
Specjalizuje się w treningach umiejętności społecznych oraz treningach funkcji poznawczych, podczas których wykorzystuję techniki arteterapii oraz mindfulness.