Terapeuci

Start -> O nas

Paulina Adamczyk

Neurologopeda

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że język jest żywy, ciągle się zmienia i nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCS w Lublinie. Dopełnieniem studiów stały się również szkolenia i superwizje z zakresu terapii słuchowej metodą Johansena IAS. Od kilku lat zajmuję się słuchową terapią dzieci i dorosłych metodą Johansena IAS. Jestem również neurologopedą i pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam
 • Certyfikowany kurs terapii Johansena IAS
 • Szkolenie z zakresu narzędzia M-CHAT-R odnoszącego się do wczesnego wykrywania autyzmu
 • Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia neurologopedyczna w zakresie wczesnych funkcji orofacjalnych noworodków i niemowląt
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i  sensorycznych u dzieci
 • Warsztaty masażu logopedycznego prowadzone przez Annę Regner
 • Kurs – Wykorzystanie elementów metody Verbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.1
 • Warsztaty masażu twarzy
 • Kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania
 • Kurs języka migowego I., II. i III. stopnia
Ciągle poszerzam swoją wiedzę w zakresie terapii logopedycznej i terapii metodą Johansena, ponieważ moja praca stała się moją życiową pasją. 

Agnieszka Zielkowska

Neurologopeda

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w WSKIMS im. Jerzego Gedroycia w Warszawie, na wydziale logopedii i neurolopopedii.
Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię po udarach i wylewach oraz terapię jąkania. Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz w masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjonalną.

Anna Sochan

Terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta, masażysta

Przebyłam kilkuletnie praktyki w zakresie fizjoterapii. Dysponuję szerokim zakresem umiejętności w masażu, fizykoterapii oraz kinezyterapii. Pracuję również w przedszkolu terapeutycznym jako terapeuta integracji sensorycznej i fizjoterapeuta. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi (Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym im. „Dzieci Warszawy”, Centrum Rehabilitacji „Dajemy Zdrowie”, Możesz Więcej. Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym, Klinika Sonabello). Jestem w trakcie kursu: Diagnostyka i terapia skolioz wg Metod FITS.

Aleksandra Wasilewska

Psycholog

Opis w przygotowaniu

Katarzyna Andrychowska

Diagnosta i terapeuta SI

Opis w przygotowaniu