FORBRAIN®

Start -> Usługi -> FORBRAIN®

Słuchawki Forbrain® ułatwiają wymowę, komunikacje i przyswajanie wiedzy.

Obok treningów słuchowych ciekawą propozycją są słuchawki FORBRAIN® z przewodnictwem kostnym , wyposażone w mikrofon o wysokiej czułości oraz dynamiczny filtr, który odgrywa istotną rolę w stymulacji korowej i przedsionkowej.
Dla kogo?
 • - dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • - dzieci z wadami wymowy
 • - dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • - dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • - dzieci z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią
 • - dzieci z trudnościami szkolnymi min. czytanie, pisanie, ortografia
 • - dysleksja
Słuchawki FORBRAIN® można stosować w gabinecie jak i w domu.

Zamów i korzystaj!

lub podczas wypełniania formularza zamówienia na stronie głównej podaj kod 2A2801623 jako numer zarejestrowanego użytkownika.

Forbrain® działa za pomocą przewodnictwa kostnego

Używając słuchawek z tą funkcją głos zostanie przekazany 10 razy szybciej i jednocześnie będzie on o wiele czystszy niż używając do tego celu zwyczajnych słuchawek.

Dynamiczny filtr

Filtr ten aktywuje się podczas gdy głos zmienia różne częstotliwości po to, aby zaskoczyć mózg i sprawić że będzie o wiele bardziej czujny.

Działanie Aspektu głosowo-słuchowego

Poprawiając jakość słyszenia własnego głosu automatycznie koryguje się sposób mówienia.

Przewodnictwo powietrzne

Dźwięk dociera do ucha zewnętrznego, przechodzi przez błonę bębenkową i dalej, drogą powietrzną, przez kilka części ucha, a następnie jest przetwarzany na bodziec elektryczny przez organ nazywany ślimakiem. Bodziec odbierany jest przez mózg, który go analizuje i interpretuje.

Przewodnictwo kostne

Dźwięk własnego głosu odbieramy przede wszystkim w inny sposób: za pośrednictwem kości czaszki.
Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodząc jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w przypadku drogi powietrznej, drgania przekazywane drogą kostną również są przekształcane na impulsy elektryczne, analizowane następnie przez mózg. Mówimy wówczas o przewodnictwie kostnym.
Wzmacniając przewodnictwo kostne, ale nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego, słuchawki Forbrain® znacznie poprawiają percepcję dźwięku.

Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne

Jest to naturalny proces, dzięki któremu każda osoba przyswaja i analizuje informacje dźwiękowe, które do niej docierają, dostosowując odpowiednio wydawane przez siebie dźwięki, czyli informację zwrotną. Mamy więc do czynienia z nieustannym przechodzeniem od dźwięku, który wydajemy, do tego, który odbieramy. Na przykład, gdy rozmawiamy w głośnym pomieszczeniu, słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne pozwala nam w ułamku sekundy odpowiednio dostosować głos, tak by pokryć ten hałas.
Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego jest powiązane z dyskryminacją słuchową, świadomością fonologiczną i percepcją rytmu, czyli możliwościami potrzebnymi każdemu z nas. Te funkcje są czymś naturalnym, a ich znaczenie wykracza poza samą mowę – potrzebujemy ich we wszystkich procesach uczenia się i rozwoju osobistego.
Słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne może ulec zaburzeniu z różnych powodów, zarówno emocjonalnych, jak fizjologicznych, na przykład pod wpływem stresu głos może zmienić barwę i mieć nieprzyjemny rytm.

Ponieważ słuchawki Forbrain® poprawiają działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, są cenną pomocą w następujących dziedzinach:

 • dykcja i wymowa
 • uwaga i koncentracja,
 • werbalna pamięć robocza i pamięć krótkoterminowa
 • czytanie

Słuchawki FORBRAIN® skutecznie wspomagają terapię SI, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną (reedukację), przyśpieszają naukę języków obcych itp.