Metoda Tomatisa® Najczęstsze pytania

Start -> Usługi -> Metoda tomatisa® -> Najczęstsze pytania

Tu znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody TOMATISA®

1. Jakie są najbardziej widoczne rezultaty stosowania Metody Tomatisa® u dzieci?

Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa dotyczą polepszenia :
 • jakości głosu (mówionego i śpiewanego)
 • koncentracji
 • rozumienia
 • zdolności do komunikowania się
 • czytania
 • wyrażania się ustnego i pisemnego
 • precyzji gestów
 • szybkości
 • punktualności
 • lepszego poczucia rytmu
 • autonomii
 • ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd...).

2. Po jakim czasie rezultaty Metody Tomatisa® są odczuwalne?

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa® powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym.
Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego, z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa® traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia.
Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia jaka następuje po wprowadzeniu seansów słuchowych pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości. Ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie.
Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie terapii, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa. W ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym daje wieloletnie efekty, a podmiot odnajdujący się ponownie w swoich normach ewolucyjnych jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych: w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji ewolucji.

3. Czy postępy uzyskane w trakcie sesji Tomatisa zostają zachowane?

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego.
Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

4. W jakim wieku Metoda Tomatisa® daje najlepsze rezultaty?

Metoda Tomatisa ® jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta. W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym : w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń.
W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa®, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

5. Czy Metoda Tomatisa może być niebezpieczna?

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa® nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy artystycznego nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność
W rzeczywistości Metoda Tomatisa® pozwala po prostu na powolny powrót do normalności nie powodując sytuacji traumatycznych, ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji z Uchem Elektronicznym.

6. W jaki sposób ocenia się rezultaty?

Na początku, w trakcie oraz na koniec sesji przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach.