Metoda Tomatisa® Przebieg seansów

Start -> Usługi -> Metoda tomatisa® -> Przebieg seansów

Wywiad wstępny i test uwagi słuchowej

Terapeuta przeprowadza test uwagi słuchowej przy pomocy urządzenia o nazwie TLTS, który ma na celu określenie potencjału słuchowego i ewentualnych dysfunkcji

Seanse Słuchowe (faza bierna)

Dzięki specjalnie stworzonemu urządzeniu wysłuchujemy program dobrany przez specjalistę, korzystając z urządzenia o nazwie TalksUp®. Ponieważ chodzi tu o efekt pobudzenia ucha i mózgu, sesje terapeutyczne muszą być powtarzane, ale też przedzielone fazami wypoczynkowymi zwanymi „ integracją”, które czynią postępy bardziej trwałymi. Po pierwszej sesji następuje przerwa około. miesiąca, po drugiej trzy miesiące, po trzeciej sześć miesięcy.
Czas trwania i ilość seansów będą zależały od indywidualnej problematyki. Zazwyczaj seanse trwają 2 godziny w 3 cyklach po 13 dni każdy. Czasami przy dużych problemach z odbiorem i przetwarzaniem bodźców słuchowych zaleca się kolejną czwartą sesję.

Seanse Słuchowe (faza aktywna)

Terapeuta może zaproponować również aktywne seanse słuchowe. Mają one formę głośnego czytania lub powtarzania, w trakcie którego głos jest nieustannie modyfikowany i przetwarzany zgodnie ze specyficznymi parametrami Efektu Tomatisa®. W ten sposób słyszy się własny głos bezpośrednio skorygowany, co w efekcie prowadzi do jego nieświadomej modyfikacji. Ćwiczenie to nie wymaga systematyczności i może być zaproponowane w trakcie lub po zakończeniu seansów słuchania biernego.

Bilans podsumowujący

Po ukończeniu seansów słuchowych ma miejsce bilans podsumowujący. Pozwala on zmierzyć uzyskane postępy oraz określić czy kolejne seanse są wskazane. Otrzymane Metodą Tomatisa® rezultaty mają charakter trwały.