Skip to main content

Neurologopedia

Start -> Usługi -> Neurologopedia

Neurologopedia

Mowa odgrywa jedną z najważniejszych ról w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym człowieka. Niestety to funkcjonowanie może zostać zaburzone przez różnego rodzaju wrodzone predyspozycje i neurologiczne problemy rozwojowe lub urazy. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc specjalisty. Czy konsultacja logopedyczna będzie wystarczająca czy może potrzebny jest neurologopeda? Czym różnią się te specjalizacje?
Logopedia to obszerna nauka, która w bardzo szybko się rozwija i wciąż powstają jej nowe działy. Każda z tych specjalizacji wiąże się z dodatkową wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi przez terapeutę. Jedną z nich jest neurologopedia.

Czym zajmuje się Logopeda? Logopeda to terapeuta zajmujący się wadami wymowy. Należy wybrać się do niego z dzieckiem np. gdy dziecko nie wymawia prawidłowo jakiejś głoski (np. r) czy jąka się itp. Logopeda uczy wymawiania dźwięków oraz płynności i swobody wypowiedzi, dzięki czemu wspiera prawidłowy rozwój mowy. Logopeda bada też sprawność aparatu mowy, jego budowę, przebieg funkcji fizjologicznych związanych z aparatem mowy (oddychanie/połykanie/picie/jedzenie), bada też sprawność słuchową.

Czym zajmuje się Neurologopeda? Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń mowy, języka i komunikacji, które są spowodowane opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zarówno dzieci jak i dorośli mogą być pacjentami neurologopedy. Będą to osoby cierpiący na całościowe zaburzenia, które mogą poważnie odbijać się na umiejętności mowy czy komunikacji (udary, urazy, guzy mózgu czy niedotlenienia, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju).

Czy powinieneś udać się do neurologopedy, jeśli dziecko np. jedynie nieprawidłowo realizuje głoskę, wkłada język między zęby przy mówieniu itp.? Zdecydowanie tak! Uzyskasz na pewno fachową pomoc, a jeśli problem nie będzie wymagał interwnecji neurologopedy, to nasz specjalista skieruje dziecko do logopedy.