Skip to main content

Ortoptyka

Start -> Usługi -> Ortoptyka

DIAGNOZA ortoptyczna

Czas trwania: 1h
Koszt: 180 zł
Diagnoza ortoptyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów wzroku:
 • Ostrości wzroku do bliży i dali
 • Ruchomości gałek ocznych
 • Zakresu konwergencji
 • Ruchów śledzących i sakkadowych
 • Akomodacji
 • Równowagi mięśniowej (występowanie zeza ukrytego i jawnego)
 • Fuzji
 • Widzenia przestrzennego
Diagnoza ortoptyczna ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego mogą przyczyniać się do trudności w nauce czytania, pisania oraz prawidłowego rozwoju innych umiejętności.
Badanie ortoptyczne jest równie ważne jak badanie okulistyczne! 
Wskazane jest, aby udając się na wizytę u ortoptysty zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w szczególności aktualną okulistyczną). Wskazane jest, aby badanie okulistyczne było wykonane po zastosowaniu środka porażającego akomodację.
Sygnały, które mogą wskazywać na nieprawidłowości w zakresie pracy wzroku:
 • Bóle oczu
 • Bóle głowy
 • Mrużenie oczu
 • Pocieranie oczu
 • Łzawienie
 • Niewyraźne widzenie
 • Nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych
 • Przymykanie oka
 • Przybliżanie się do tekstu
 • Podwójne widzenie
 • Krótki czas koncentracji uwagi
 • Przechylanie głowy
 • Pomijanie linijek podczas czytania
 • Opuszczanie bądź dodawanie liter podczas czytania
 • Trudności z przepisywaniem z tablicy
 • Trudności z oceną odległości
 • Trudności z czytaniem
 • Trudności z pisaniem
Diagnostyka ortoptyczna jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, ponieważ zaburzenia widzenia objawiają się w podobny sposób.
Wizyta diagnostyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem.

DIAGNOZA ORTOPTYCZNA ROZSZERZONA O BADANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Czas trwania: 1,5h
Koszt: 350 zł
Wizyta zawiera diagnostykę ortoptyczną oraz szczegółowe badanie percepcji wzrokowej.
Diagnoza ortoptyczna ma na celu rozpoznanie jaki potencjał wzrokowy do odbierania bodźców posiada dziecko, zaś badanie percepcji wzrokowej polega na ocenie zdolności postrzegania i rozumienia bodźców wzrokowych.
Badanie ma na celu rozpoznanie czy występują deficyty w zakresie:
 • Pamięci wzrokowej krótkotrwałej,
 • Domykania przestrzennego,
 • Dyskryminacji wzrokowej,
 • Relacji przestrzennych,
 • Figury-tło,
 • Domykania wzrokowego,
 • Pamięci wzrokowej,
 • Koordynacji oko-ręka, symetrii, proporcji, orientacji.
Diagnostyka ta, jest rozszerzona o ocenę tempa i techniki czytania wraz z poziomem rozumienia tekstu przeczytanego na głos.
Diagnostyka ta jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się.
Badanie to pozwala na dobranie indywidualnych metod i technik usprawniania percepcji wzrokowej.
Wizyta diagnostyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem. 

Wyniki diagnostyki percepcji wzrokowej przesyłane są drogą elektroniczną (możliwy odbiór osobisty) w ciągu 7 dni wraz ze wskazówkami do ewentualnej dalszej pracy.

BADANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Czas trwania: 1h
Koszt: 200 zł
Badanie ma na celu rozpoznanie czy występują deficyty w zakresie:
 • Pamięci wzrokowej krótkotrwałej,
 • Domykania przestrzennego,
 • Dyskryminacji wzrokowej,
 • Relacji przestrzennych,
 • Figury-tło,
 • Domykania wzrokowego,
 • Pamięci wzrokowej,
 • Koordynacji oko-ręka, symetrii, proporcji, orientacji.
Diagnostyka ta, jest rozszerzona o ocenę tempa i techniki czytania wraz z poziomem rozumienia tekstu przeczytanego na głos.
Diagnostyka ta jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się.
Badanie to pozwala na dobranie indywidualnych metod i technik usprawniania percepcji wzrokowej.
Wizyta diagnostyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem. 

Wyniki diagnostyki percepcji wzrokowej przesyłane są drogą elektroniczną (możliwy odbiór osobisty) w ciągu 7 dni wraz ze wskazówkami do ewentualnej dalszej pracy.

TERAPIA ORTOPTYCZNA

Czas trwania: 30 min
Koszt: 90 zł, zajęcia indywidualne
Terapia ortoptyczna skierowana jest do dzieci u których występują nieprawidłowości w zakresie analizatora wzrokowego. Ma ona na celu:
 • Rozwijanie fiksacji, lokalizacji
 • Rozwijanie ruchów śledzących, sakkadowych
 • Usprawnianie akomodacji,
 • Poszerzanie zakresów fuzji i widzenia przestrzennego
 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
Zajęcia w zależności od potrzeb dziecka mogą zawierać elementy: terapii ręki, terapii pedagogicznej, programów słuchowych.