PEP-3-PL

Start -> Usługi -> PEP-3-PL

PEP-3-PL

ocena poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Badanie i obserwacja dziecka

Za pomocą specjalnie dobranych pomocy i przygotowanym zadaniom, możemy zaobserwować i ocenić poziom rozwoju dziecka. Służy do tego odpowiednio przygotowany scenariusz badania dostosowany do wieku dziecka, pozwala diagnoście na kontakt z dzieckiem, zainicjowanie zabawy i realizację prostych zadań.
Dzięki tym wszystkim elementom, może ocenić całościowe funkcjonowanie dziecka, wskazać jego mocne strony i trudności, a dzięki temu – opracować najbardziej skuteczny plan.

Kiedy mogę skorzystać z diagnozy PEP-3-PL (Profil psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska) ?

Badamy dzieci w wieku 2-6 lat. Dopuszcza się możliwość udziału w badaniu starsze dzieci jednak ich wiek rozwojowy musi mieścić się w przedziale 2-6 lat- tak przygotowany jest zestaw zadań i opracowane normy, czyli skale zadań.
Badanie zalecamy, kiedy potrzebna jest ocena funkcjonowania dziecka ( np. w trakcie uzyskiwania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), kiedy zaleca to Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna aby przygotować plan terapii, lub kiedy niepokoi Cię jakieś zachowanie dziecka- tzn. widzisz jego nieharmonijny rozwój.
PEP-3-PL zaleca się przede wszystkim do badania dzieci ze spektrum autyzmu, jednak można je wykonać również w przypadku innych całościowych zaburzeń rozwoju lub u dzieci o nieharmonijnym profilu rozwoju.