Terapia Pedagogiczna

Start -> Usługi -> Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone niekonwencjonalnymi metodami.

Praca z dzieckiem opiera się na korygowaniu zaburzeń poprzez:

  • usprawnienie analizatora słuchowego, nauka czytania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain®

  • usprawnienie analizatora wzrokowego - ćwiczenia z zakresu ortoptyki -wspomaganie pracy oczu i mózgu - odpowiednie stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych z elementami integracji sensorycznej (integracja odruchów, terapia ręki itd)

Praca z dzieckiem opiera się na korygowaniu zaburzeń poprzez:

Terapia poprzedzona jest badaniem pedagogicznym realizowanym zazwyczaj w czasie dwóch spotkań.

gabinet iskierka integracja sensoryczna

Warto skorzystać z terapii, jeżeli:

Występują nieprawidłowości i opóźnienia rozwojowe (dziecko nie osiąga dojrzałości przewidzianej dla normy wiekowej – w tym dojrzałości przedszkolnej i szkolnej)
  • widoczne są braki osiągnięć w nauce, niepowodzenia zazwyczaj wiążące się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
  • występuje potrzeba stymulacji i usprawnienia funkcji psychomotorycznych.
  • konieczne jest wyrównanie braków w podstawowych umiejętnościach.

Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka.