Terapia Pedagogiczna

Start -> Usługi -> Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone niekonwencjonalnymi metodami.

Dla dzieci w wieku od 3- 13 lat:

 • z widocznymi brakami w osiągnięciach w nauce , niepowodzeniami zazwyczaj wiążącymi się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych (dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią)
 • u których występują nieprawidłowości i opóźnienia rozwojowe ( dziecko nie osiąga dojrzałości przewidzianej dla normy wiekowej- w tym dojrzałości przedszkolnej i szkolnej)
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • z problemami w zakresie spostrzegania wzrokowego ( percepcja wzrokowa)
 • z problemami w zakresie spostrzegania słuchowego ( percepcja słuchowa)
 • z trudnościami w czytaniu ( płynność oraz rozumienie czytanego tekstu)
 • z trudnościami w stosowaniu zasad ortografii podczas pisania
 • z problemami z koncentracją uwagi
 • z innymi trudnościami w zakresie edukacji przedszkolnej oraz szkolnej, gdzie konieczne jest wyrównanie braków w podstawowych umiejętnościach

Praca z dzieckiem polega na korygowaniu zaburzeń poprzez:

 • Usprawnienie analizatora słuchowego (nauka czytania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain®)

 • Odpowiednie stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych z elementami integracji sensorycznej ( integracja odruchów, terapia ręki itd. )
gabinet iskierka integracja sensoryczna

Warto skorzystać z terapii, jeżeli:

Występują nieprawidłowości i opóźnienia rozwojowe (dziecko nie osiąga dojrzałości przewidzianej dla normy wiekowej – w tym dojrzałości przedszkolnej i szkolnej)
 • widoczne są braki osiągnięć w nauce, niepowodzenia zazwyczaj wiążące się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
 • występuje potrzeba stymulacji i usprawnienia funkcji psychomotorycznych.
 • konieczne jest wyrównanie braków w podstawowych umiejętnościach.

Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka.