Skip to main content

Terapia ręki

Start -> Usługi -> Terapia ręki

Terapia ręki

Ćwiczenia dobierane są przeze mnie indywidualnie do potrzeb dziecka . Terapię zawsze poprzedza diagnoza skoncentrowana na rozpoznaniu trudności u dziecka.

Cele terapii:

Dzięki starannie wykonywanym ćwiczeniom:
 • Rozwija się motoryka mała (zdolności manualne dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych.
 • Wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego.
 • Stabilizuje się napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej
 • Zwiększa się precyzyjność ruchów i koordynacja między rękami
 • Doskonali się koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • Poprawia się koncentracja i umiejętność skupienia uwagi
 • Doskonali się umiejętność chwytu
 • Zwiększa się sprawność manipulacyjna dłoni
 • Zwiększają się zdolności grafomotoryczne
 • Zwiększa się samodzielność dziecka

Dla kogo?

Terapia ręki skierowana jest do dzieci:
 • mających trudność z wykonywaniem oraz koordynowaniem ruchów dłoni i palców
 • niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne (przekładanie drobnych rzeczy , nawlekanie koralików, zapinanie guzików, lepienie z plasteliny, wycinanie)
 • unikających dotykania nowych i różnorodnych faktur
 • przejawiających trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładnie szlaczki, nie lubią rysować, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych )
 • mających obniżony poziom graficzny pisma ( m.in. litery niekształtne, nieprecyzyjne, różnej wielkości , wychodzące poza linię)
 • z osłabionymi mechanizmami równoważnymi ( trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchowa , brak koordynacji ruchowej
 • utrzymujących nieprawidłową postawę podczas pracy przy stoliku
 • mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej ( nieprawidłowe trzymanie narzędzia kreślarskiego – za mocno lub za lekko)
 • domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej
 • wykonujących precyzyjne czynności zbyt szybko lub zbyt wolno
 • mających problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce ( zbyt mocne naciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk)