Trening umiejętności społecznych

Start -> Usługi -> Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to zajęcia, których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.
Trening odbywa się w kilkuosobowych grupach, gdzie wspólnie uczestnicy wypracowują następujące umiejętności:
 • nawiązywania relacji z innymi,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • współpracy w grupie,
 • samokontroli (kontroli zachowania),
 • rozwiązywania konfliktów,
 • przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • odreagowywaniem napięć emocjonalnych,
odreagowywaniem napięć emocjonalnych. Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.
Trening umiejętności społecznych obejmuje 10 spotkań, trwających 1,5h.
Trening rozwojowy obejmujący stymulacje funkcji poznawczych. Jego celem jest poprawa obszarów o obniżonej sprawności poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach. Elementy treningu dopasowane są do potrzeb i zainteresowań uczestnika.
Podczas spotkań stymulowane są takie umiejętności jak:
 • uwaga
 • koncentracja
 • spostrzegawczość
 • percepcja
 • pamięć
 • zręczność
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
Trening polecany jest dzieciom i młodzieży z problemami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD; ADHD), u osób których występują trudności w uczeniu się, zaburzenia motoryczne, problemy ze spostrzegawczością oraz pamięcią. Zachęcamy także do udziału w treningu dzieci oraz młodzież, która chcą rozwijać wyżej wymienione umiejętności.
Trening rozwojowy trwa 50 minut i jego ilość zależy od specyfiki trudności.